Točka rošenja

Vodena para je u zraku koji nas okružuje. Hlađenje zraka na odgovarajuću temperaturu uzrokuje stanje saturacije s parom. Ispod ove temperature dolazi do super-saturacije i kondenzacije pare. Uz veliku vlažnost zraka na toplijoj strani kondenzat pare se može pojaviti unutar barijere zgrade kao rosa (vlaga). Kada ova rosa ima mogućnost isparavanja tada nema problema. Gore je kada se vlaga akumulira jer to može uzrokovati ozbiljan oštećenja zgrade.

Kako bi se spriječilo formiranje kondenzata pare s unutrašnje strane krovne barijere temperatura treba biti viša od točke rošenja zraka. Pravilno izolirano i zaštićeno potkrovlje bi trebalo štititi od točke rošenja.