Eurovent krovne membrane osnovni parametri

Vodonepropusnost

Efikasna hidro-izolacija krova i potkrovlja je jedan od glavnih čimbenika koji određuje radni vijek krova. Kada se ova značajka ne osigura, druge značajke, čak iako su iznad prosjeka, neće zaštititi krov od procesa propadanja. Zbog toga će postojati potreba velike renovacije krova. Trošak trajne vodonepropusnosti nije tako velik, dovoljno je odabrati odgovarajući materijal i osigurati pravilno postavljanje.

Vodonepropusnot krovne membrane je njena otpornost na stupac vode. Ova otpornost je određena uporabom specijalnog zaštitnog premaza. Ovisno o vrsti membrane radi se o premazu baziranom na funkcionalnom filmu. Film dobre kvalitete je efikasno, trajno, ali relativno skupo rješenje. Također postoje premazi bazirani na impregnaciji paropropusnih vlakana, ali imaju nisku efikasnost i trajnost. Rezultat testova starenja krovnih membrana je taj da se njihove značajke otpornosti smanjuju. Zbog ove činjenice, također je bitno da su početni parametri odgovarajuće visoki tako da se kompenzira proces starenja. Vodonepropusnot membrane je jedan kod ključnih čimbenika određivanja značajki izolacije. Bitno je da unatoč procesu starenja membrana osigura otpornost na stupac vode. Zbog toga je vodonepropusnost koja prelazi nekoliko metara stupca vode nije apsurdna ili nepotrebna u prirodnim uvjetima. Visoka početna vrijednost vodonepropusnosti, čak iako zvuči apsurdno (teško je zamisliti nekoliko metara stupa vode na krovu) služi kao zaštita od procesa starenja materijala. Uzimajući u obzir dugo i intenzivno starenje, otpornost od 2-3 metra stupca vode će se smanjiti na razinu od 1-1,5 metra stupca vode što je još uvijek nezamisliva vrijednost koja osigurava visoku hidro-izolacijsku efikasnost u specifičnim uvjetima koji vrijede na krovu.

Mehanička otpornost

Udobnost postavljanja membrane također ovisi o njenom mehaničkom otporu. Trganje i mehanička oštećenja nisu ništa neobično kada su u pitanju radovi na krovu. Bitno je pravilno popraviti takvo oštećenje. Nažalost, zbog dodatnih troškova popravljanja proizvoda i potrebnog posla za njihovo postavljanje, takvi poslovi popravljanja se razlikuju u kvaliteti. U ekstremnim slučajevima, takvi popravci se uopće ne mogu provesti. Imajući to u vidu, nepopravljeni početni pokrov neće osigurati pravilnu zaštitu krova i potkrovlja što će rezultirati u vlazi. Nadalje, kako bi se spriječilo preveliko smanjenje vrijednosti otpora uzrokovano procesima starenja, membranu bi trebale karakterizirati maksimalno visoke vrijednosti ove otpornosti.

Uzimajući u obzir gore spomenuto, membrane koje su podložne mehaničkim oštećenjima niske razine mehaničke otpornosti neće osigurati udobnost rada krovopokrivača i mogu biti razlog potrebnog nadzora poslova popravljanja. Izdržljive membrane će nam jamčiti stabilnost i dugi radni vijek. Čak i dugoročno smanjenje njenih mehaničkih parametara neće značajno utjecati na njeno funkcioniranje što osigurava zadovoljavajuće vrijednosti mehaničke otpornosti.

Paropropusnost

 

Paropropusnost je jedan od glavnih parametara prema kojem se razlikuju membrane od ostalih proizvoda koji se koriste za početni pokrov. Njihov niski difuzivni otpor u kombinaciji s njihovom vodonepropusnosti osiguravaju potpuno nove mogućnosti u tehnologiji konstrukcije krova i potkrovlja. Mala otpornost krova na diuziju sprečava akumuliranje viška vlage u krovnoj barijeri što krov šiti od progresivnih promjena koje smanjuju njegove značajke koje čak mogu uzrokovati njegovo propadanje. Nadalje, zbog toga što nema potrebe za ventilacijskim otvorom između početnog pokrova i toplinske izolacije, time se sprečava pretjerano hlađenje što pozitivno utječe na smanjenje troškova energije koja se koristi za grijanje.

Paropropusnost se često označava s količinom pare u gramima koja prolazi kroz površinu materijala (npr. m2) u vremenskim jedinicama (obično 24 sata). Međutim, ovakva značajka paropropusnosti može izobličiti stvarne parametre uspoređenih materijala. To je uzrokovano činjenicom da je vrijednost paropropusnosti relativna i ovisi o uvjetima istraživanja tijekom provođenja testa. Stvaranje velike razlike tlaka između stranica testiranog materijala će rezultirati u velikoj količini pare koja prodire kroz taj materijal u vremenu. Ako povećamo količinu pare u jednoj od komora, mi ćemo također povećati konačni rezultat. Konačno, membrana niske kvalitete može imati dvostruko veću vrijednost propusnosti od membrane visoke kvalitete.

Kako bi se napravila objektivna usporedba difuzivnih značajki membrana treba usporediti faktor difuzivnog otpora membrana (Sd) izražen u metrima. On izražava onu vrijednost koja je difuzivni ekvivalent sloju zraka, dakle to je vrijednost koja prikazuje debljinu sloja zraka u smislu difuzivnosti. Što je ovaj faktor niži, to je paropropusnost viša i obrnuto. Tipične Sd vrijednosti paropropusnih membrana su od 0,015 m do 0,03 m. Može se naići i na vrijednosti faktora Sd koji prelazi razinu od 0,5 m. Često ovisi o korištenom vodootpornom premazu. Ako se koristi impregnirajući premaz tada će difuzivni otpor takve membrane biti relativno nizak. Ali treba upamtiti da se visoka paropropusnost postiže na račun vodonepropusnosti i otpora na procese starenja. S druge strane, primjena funkcionalnog filma će lagano utjecati na povećanje difuzivnog otpora. Ovisno o vrsti filma, Sd vrijednosti će biti nekoliko milimetara, ali u slučaju niske kvalitete i jeftinog filma, ove vrijednosti mogu biti od čak nekoliko centimetara, što može značajno utjecati na krovnu membranu i njenu paropropusnost. Nadalje, niska kvaliteta filma ima ograničenu trajnost što značajno utječe na radni vijek membrane. Bitno je da paropropusna vlakna koja se koriste u membranama imaju vrlo nizak difuzivni otpor, niži i od 0,01 m. To je razlog njihove ekstremne paropropusnosti. Primjenom vodootpornog premaza i ovisno o njegovoj vrsti i kvaliteti, povećava se difuzivni otpor i s time nešto smanjuje paropropusnost. Mani gubitak se kompenzira povećanom vrijednosti vodonepropusnosti membrane. U slučaju neuobičajeno niskog difuzivnog otpora membrane, bitno je provjeriti vrstu vodootpornog premaza – radi li se o funkcionalnom filmu ili impregnirajućem sloju. U rijetkim slučajevima može se pronaći da je to samo vlakno koje se ne može primijeniti za krovne membrane zbog njegovog niskog ili čak nikakvog otpora na stupac vode.

Otpornost na UV zračenje

Otpornost na UV zračenje je jedan od odlučujućih čimbenika za trajnost krovne membrane. Nepostojanje zaštite od UV zračenja može uzrokovati postepeno smanjenje tehničkih parametara krovne membrane, ovisno o vremenu izlaganja i intenzitetu zračenja. Zbog toga membrana dobre kvalitete bi trebala biti stabilizirana na UV zračenje.

Membrane koje su označene s oznakom CE su podložne testiranju procesa starenja, uključujući npr. dugoročni utjecaj UV zračenja. Ovakav test je simulacija dugoročnog procesa starenja. Tehnička kartica membrane sadrži informacije u svezi smanjenja vrijednosti otpornosti nakon završenih istraživanja i testova. Na osnovi ovih rezultata možemo usporediti kvalitetu i otpornost različitih membrana. Zbog negativnog utjecaja UV zračenja na membrane, bitno je ograničiti vrijeme izlaganja tijekom dana, brzim postavljanjem pokrova krova. Nadalje, nakon zatvaranja krova, potkrovlje treba izolirati. S druge strane, UV zračenje koje dolazi u potkrovlje kroz prozor će utjecati na izloženu i nezaštićenu membranu. Zapravo, intenzitet takvog zračenja je relativno nizak, ali tijekom nekoliko godina može uzrokovati blage promjene u strukturi membrane. Što je UV zračenje niže, to će trajnost membrane biti duža.

Otpornost na temperaturu

Otpornost na ekstremne temperature, koje djeluju na membrane u teškim uvjetima koji prevladavaju na krovu, je još jedan čimbenik koji može utjecati na starenje membrane, pogotovo kada je temperatura previsoka. U praksi, temperatura ravnih krovova je ispod 80°C što je potvrđeno proučavanjem bituminoznih premaza. Rezultati ovih istraživanja su pokazali da nisu uočene nikakve pukotine koje bi mogle biti rezultat prelaska granične temperature. Pretpostavka je da temperature na krovovima neće prijeći 80°C. Treba napomenuti da je moguć kratkoročni utjecaj temperature iznad 100°C (npr. 120°C) na membranu bez da dođe do fizičkih oštećenja. U isto vrijeme treba navesti da je temperatura fleksibilnosti za polipropilen oko 160°C i da je njegova temperatura topljenja oko 240°C. također tu je slučaj trajnosti laminata – ona je usko povezana s kvalitetom tehnologije laminata.