Difuzija vodene pare

Ovisno o temperaturi i vlažnosti zraka, na obje strane barijere zgrade su tlakovi isparavanja različitih vrijednosti. Zbog razlike u tlakovima isparavanja, para prolazi s tople strane (viši tlak) u hladniju (niži tlak). Ova pojava je poznata kao difuzija vodene pare.

To je od velike važnosti u slučaju krova i potkrovlja. Uzimajući u obzir činjenicu da su materijali, koji se koriste za izradu krova i potkrovlja, bazirani na drvetu kao i higroskopnim materijalima za toplinsku izolaciju (staklena i kamena vuna), vlažnost krovne barijere može uzrokovati nepovratno postepeno propadanje. Vlaga u toplinskim izolacijskim materijalima ne samo da uzrokuje snižavanje njihovih vrijednosti toplinske izolacije i hlađenja potkrovlja, nego u krovnu barijeru može dovesti plijesan i propadanje. Sama vodena para ne ugrožava strukturu dok ne dođe do točke rošenja.